Tarieven

Jaarlijks stelt het bestuur de tarieven voor de huiswerkbegeleiding vast.
Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de medewerkers van het Huiswerkhuis. Betaling geschiedt per maand achteraf door middel van incasso.